Araştırma ve analiz

Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, şehirli toplumu ve komüniteleri duyarlılaştırmakla birlikte Berlin’deki LGBTİ+ karşıtı şiddet hakkında hazırladığı nitelikli raporlama aracılığıyla bu şiddeti ve şiddet karşıtı çalışmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, bilimsel uzmanların yer aldığı bir danışma kurulunun yanı sıra sivil toplum ve kamudan insanların katıldığı bir yuvarlak masa tarafından desteklenmektedir. Her iki yılda bir yayımlanan gözetim raporlarındaki bulgular, kamuya etkin bir şekilde sunulmaktadır.

Çalışmanın sundukları:

(a) Berlin’de meydana gelen trans ve homofobik şiddete dair sürekli olarak güncellenen veri bazlı bir rapor
(b) Şiddeti önleme ve şiddet karşıtı çalışmalarla ilgili konular hakkında vaka incelemeleri
(c) Konuyla ilgili uzman ve aktivistlerin tavsiye ve destek mahiyetinde katkılarının yanı sıra danışma ve destek için muhtelif irtibat bilgileri
(d) Trans ve homofobik şiddetin raporlanmasını geliştirmek adına, uzman görüşü alışveriş süreçlerine ve kalite kontrolüne özellikle yuvarlak masa üyeleri tarafından destek sağlanmaktadır.

(a) Veri bazlı raporlama

Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi raporunun ilk ayağında, kamu sektöründe ve sivil toplumda konuyla ilgili hazır bulunan istatistikler ve belgelemeler işleme alınıp analiz edilmektedir. Mevcut eksiklik ve ihtiyaçlara rağmen, Almanya’nın diğer bölgelerine kıyasla Berlin’in trans ve homofobik şiddete karşı daha gelişmiş bir yaklaşımı bulunmaktadır. Yine de ilgili istatistik ve belgelemelerin işlenmesi, analiz edilmesi ve karşılaştırılması noktasında eksiklikler mevcuttur. Berlin Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, bu nedenle bir yandan da cinsel yönelime yönelik şiddet suçlarıyla ilgili polis istatistiklerinden ve savcılık kayıtlarından çıkarımlar sunmaktadır.

Berlin Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, aynı zamanda sivil toplum danışmanlarının ve Berlin’de trans ve homofobik şiddet mağdurlarına destek veren merkezlerin uzmanlıklarını de sistematik bir şekilde garanti altına alan ve belgeleyen yöntemler içermektedir. Bu uzmanlıklar yaşanan olaylar hakkında hazırlanan istatistiklerin ötesinde, niteliksel değerlendirmelere de ihtiyaç duymaktadır.

Kamu ve sivil toplum tarafından tedarik edilen bilgiler, çoğunlukla rapor, talep ve yardım başvurularından oluşturulan verilere dayanmaktadır. Şiddete maruz kalanlar bu tecrübelerini aktarmadıklarında, vakalar yalnızca sınırlı ölçüde dikkate alınabilmektedir. Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı tecrübe ve tavırlara toplumsal temsili verileri de dahil ederek bu durumu çözmeyi amaçlamaktadır. Bahsi geçen toplumsal veriler, Berlin’de Berlin Monitor’un çatısı altındaki Grup Bazlı Düşmanlık (GMF) tarafından yapılan anketler aracılığıyla 2019 yılından beri toplanmaktadır.

(b) Ana temaların çoklu metodlarla araştırılması

Çalışmanın ikinci ayağında, trans ve homofobik şiddete karşı mücadeledeki ana konular, çoklu metodlara dayanan vaka incelemeleriyle ele alınmaktadır. Gözetim’in ilk yayını lezbiyen karşıtı şiddeti, ikinci yayını ise trans bireylere karşı düşmanlık ve şiddeti incelemektedir. İleride çıkacak yayınlar da özellikle şu ana kadar az araştırılmış ve raporlanmış alanlardaki mesele ve konuları ele alacaktır. Vaka incelemeleri, istatiksel ve niteliksel raporları daha derinlemesine bilgi ve bulgularla desteklemektedir. Bu incelemeler, özellikle trans ve homofobik şiddetten etkilenen insanların kişisel tecrübelerinin boyutlarını dikkate almaktadır. Vaka incelemeleri, metodoloji bakımından niteliksel prosedürler içeren anlatı ve biyografik görüşmelerin ötesinde uzman görüşleri ve grup tartışmaları da barındırmaktadır. Şiddetten etkilenen bireylerin yanı sıra, toplumsal örgütlerin ve danışma merkezlerinin perspektif ve tecrübeleri de vaka incelemelerinin oryantasyonu, tasarlanması ve verilerin toplanmasına entegre edilmektedir. Kurumlar, aktivistler ve danışmanlarla yapılan görüşmeler, vaka incelemelerinin tamamlayıcı bir parçasıdır.

Trans ve homofobik şiddet tecrübesinin karanlıkta kalan kısımlarına ışık tutmak adına yapılan araştırmacı yaklaşım, vaka incelemelerinin diğer bir açısını oluşturmaktadır. Hedef kitlelere yönelik, özellikle internet üzerinden yapılan anketler de, şiddet tecrübeleri, şiddet ve ayrımcılık ile başa çıkma süreçleri ve uygun destek hizmetlerine erişim hakkında ilave bilgi vermektedir. Niteliksel görüşmelere kıyasla, bu yöntem daha yüksek sayıda insana ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bu durum, örneğin, belirli olayların yaygınlığına yönelik değerlendirmelerde bulunmayı kolaylaştırmaktadır.

(c) Misafir katkılar

Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi kendini tek başına çalışan bir araştırma projesi olarak görmemektedir. Şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması noktasında, çeşitli şiddet karşıtı ve şiddet önleme topluluklarından farklı sesler dahil edilecektir. Gözetim raporları, bu yüzden kapalı bilimsel monografiler olarak tasarlanmamıştır. Misafirlerin kaleme aldığı, farklı uzunlukta içerikler, açık okumayı ve dergiye benzer bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Misafir yazarlar, bütünsel bir bakış açısı ve saikler ile katkıda bulunmaktadırlar.

İletişim bilgileri

Berlin’de trans ve homofobik şiddete maruz kalanların, bilgi ya da yardım almak için başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgilerinin sunulduğu kısa bir tanıtım bölümü de raporda yer almaktadır.

(d) Trans ve homofobik şiddetin raporlanması hakkında profesyonel fikir alışverişi ve nitelik geliştirme

Daha geniş kesimlere hitap etmesi amaçlanan raporlamanın yanı sıra, bilgi alışverişi, uzmanlık alanlarının paylaşıldığı Uzman Danışmanlık Kurulu ve yuvarlak masa da Gözetim’in önemli bir parçasıdır. Yuvarlak masanın katılımcıları, Berlin’de trans ve homofobik şiddete karşı mücadelenin önde gelen isimlerinden oluşmaktadır. Bu kişiler, yıllardır bu alanda yaptıkları çalışmalar sonucu konuyla ilgili yüksek derece uzmanlık ve profesyonellik sahibidirler. Gözetim, halihazırdaki prosedür ve yaklaşımların güçlendirilmesi, ve yaşanan vakaların ortak belgelemesi gibi yeni işbirliği yöntemlerini incelemektedir.

Skip to content