Monitoring

Berlin Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Çeşitlilik İnisyatifi, trans ve homofobik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek adına çeşitli önlemler almaktadır. Camino gGmbH, IGSV’ye (Cinsiyet ve Cinsel Çeşitlilik İnisyatifi) katkı sunmak adına 2019’dan bu yana Berlin’de trans ve homofobik şiddet gözetim raporunu hazırlamaktadır. Bu gözetim raporu, LGBTİ+’lara karşı gerçekleşen şiddet olaylarını görünür kılarak toplumu bu tür insanlık dışı eylemler karşısında duyarlılaştırmayı hedeflemenin yanı sıra, konuyla ilgili anlamlı bir durum analizi yapmayı mümkün kılmayı da amaçlamaktadır. Bu tür olaylardan etkilenen insanların yaşadıklarını ihbar etmedeki kararlılıkları, bu karanlık alanın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. LGBTİ+’ların ilgili kurum ve yapılarının konuyla ilgili örgütlenmesi ve katılımcılar arasında sürekli bir tartışma ve diyalog ortamı yaratılması, Berlin’de bulunan farklı perspektiflerin ve uzmanlıkların dahiliyetini temin edecektir.

Download

Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi aşağıdaki kurumlar tarafından desteklenmektedir:

Logo

Skip to content