Monitoring

Berlińska Inicjatywa na Rzecz Różnorodności Płciowej i Seksualnej (IGSV – Initiative für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt) obejmuje serię działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy trans- i homofobicznej. Wkład w działalność IGSV ma organizacja Camino gGmbH, która od 2019 opracowuje Berliński monitoring przemocy trans- i homofobicznej. Monitoring Camino ma na celu zwiększenie widoczności przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBTI (homo- i biseksualnych, trans- i interpłciowych), uwrażliwienie mieszkańców i mieszkanek Berlina na akty motywowane nienawiścią wobec tej grupy społecznej, jak i opracowanie przydatnych w tej kwestii analiz sytuacji. Celem Monitoringu jest przy tym zwiększenie częstotliwości zgłaszania na policję aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec osób LGBTI, co w dłuższej perspektywie miałoby się przyczynić do większej transparencji skali trans- i homofobicznej przemocy. Dzięki rozwijaniu sieci kontaktów między organizacjami i strukturami społeczności LGBTI, ich tematycznej współpracy, jak i nieprzerwanemu dialogowi między wszystkimi podmiotami w Monitoringu spotykają się różne perspektywy, które składają się na całościową ekspertyzę sytuacji w Berlinie.

Download

Monitoring przemocy trans- i homofobicznej powstaje dzięki wsparciu:

Logo
Logo
Logo
Skip to content