Camino jest praktycznie zorientowanym instytutem działającym w sferze ewaluacji i naukowego monitoringu projektów, środków i programów, praktycznie zorientowanych badań, jak i kształcenia i poradnictwa zadowodowego. Jako koordynator berlińskiego Oddziału ds. Zapobiegania Przemocy (Arbeitsstelle Gewaltprävention) Camino posiada wieloletnie doświadczenie w sferze zapobiegania przemocy i monitorowania przemocy. Berliński monitoring przemocy transfobicznej i homofobicznej zrealizowany został przez zespół Camino, któremu towarzyszyła rada naukowa oraz okrągły stół składający się z ekspertek i ekspertów, które dostarczały uzupełniających ekspertyz.

CAMINO – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
Mahlower Str. 24
12049 Berlin
www.camino-werkstatt.de
Tel.: 030 6107372 – 0
E-Mail: info@camino-werkstatt.de

Albrecht Lüter

Dr. Albrecht Lüter, politolog i socjolog, od 2015 roku jest kierownikiem powołanej na zlecenie Berlińskiej Komisji Przeciwko Przemocy (Landeskomission Berlin gegen Gewalt) Oddziału ds. Zapobiegania Przemocy wśród Młodzieży (Berliner Arbeitsstelle Jugendgewaltprävention). Od 2020 jest kierownikiem Oddziału ds. Zapobiegania Przemocy (Arbeitsstelle Gewaltprävention). Zanim dołączył do Camino w 2015 zajmował się od 2009 roku naukowym monitoringiem i ewaluacją programów federalnych oraz krajowych w obszarze zapobiegania prawicowemu ekstremizmowi i wsparcia demokracji w Instytucie Pracy Socjalnej i pedagogiki socjalnej we Frankfurcie nad Menem (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main – ISS-FfM). Wcześniejsze zawodowe doświadczenia obejmują m.in. pracę dla Berlińskiego Ośrodka Naukowego (Wissenschaftszentrum Berlin – WZB), Międzynarodowego Uniwersytetu w Bremie (International University Bremen), Instytutu Studiów Międzykulturowych i Międzynarodowych (Institut für Interkulturelle und Internationale Studien – InIIS) na Uniwersytecie w Bremie, jak i Instytutu forsa.
albrechtlueter@camino-werkstatt.de
Telefon: 030-6107372-20

Moritz Konradi politolog (dyplom na Freie Universität Berlin), kryminolog i badacz instytucji policji (MA, Ruhr-Universität Bochum). Zanim zaczął pracę dla Oddziału ds. Zapobiegania Przemocy, pełnił funkcję Programme Managera dla Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego w Paryżu (European Forum for Urban Security – EFUS), gdzie koordynuje europejskie projekty współpracy w obszarze komunalnej polityki zapobiegania przestępczości, zbrodni popełnianych z nienawiści (Hate Crime), radykalizacji/ ekstremizmu potencjalnie zwązanego z przemocą, jak i polityką narkotykowa. Do 2016 pracował jako koordynator projektów dla berlińskiej organizacji pozarządowej oferującej wsparcie dla ofiar przemocy i zapobiegającej przestępczości. Ponadto pracował jako wykładowca na Freie Universität Berlin w Instytucie Nauk Politycznych Otto-Suhr-Institut oraz w berlińskiej Szkole Policyjnej. moritzkonradi@camino-werkstatt.de
Telefon: 030-6107372-17

Sarah Riese

Dr. Sarah Riese doktorka nauk politycznych. Zanim w 2019 zaczęła pracę w Camino jako współpracowniczka w ramach Oddziału ds. Zapobiegania Przemocy wśród Młodzieży, była kierowniczką Biura ds. Stypendiów Fundacji Schüler Helfen Leben i projektów edukacyjnych w Europie Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Wcześniej uczestniczyła w badaniach naukowych na temat okresu powojennego na Freie Universität Berlin, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg oraz University of Ottawa. Obecnie jej głównym obszarem zainteresowań jest ewaluacja projektów w zakresie prawicowego ekstremizmu i zapobiegania przemocy.
sarahriese@camino-werkstatt.de
Telefon: 030-6107372-14

Almut Sülzle

Dr. Almut Sülzle zajmuje się kształceniem dorosłych, superwizją i europejską etnologią. W pierwszym wydaniu Monitoringu zajmowała się zagadnieniem przemocy wobec lesbijek. Od początku 2020 pracuje dla KOFAS gGmbH (Grupa kompetencyjna do spraw kultury kibicowania i pracy socjalnej w obszarze sportu). Zanim rozpoczęła w 2018 współpracę z Camino, była naukową koordynatorką archiwum kultur młodzieżowych (naukowa współpraca „JuBri – młodzieżowe techniki Bricolage“) oraz wykładowczynią metodologii badań jakościowych. Jej doktorat dotyczył kultur kibiców futbolu i męskości. Prócz badań na temat wspólnotowości i uspołecznienia zajmuje się głównie zagadnieniami kultur młodzieżowych, badaniami nad sportem i męskością. Stosuje przy tym przede wszystkim jakościowe metody badawcze i etnografię.

Button Scroll to Top
Skip to content