Wyniki

Co dwa lata ukazuje się raport z monitoringu, zestawiający aktualne dane i wyniki badań dotyczące rozwoju przemocy wobec osób LGBTI. Wyniki z lat 2020 i 2022 podsumowane zostały na następnych stronach.

Skip to content