Berlin Trans ve Homofobik Şiddet Gözetimi, şehirli toplumu duyarlılaştırmak ve mağdurları güçlendirmek için trans ve homofobik şiddeti daha iyi kayıt altına alma ve raporlamayı amaçlamaktadır. Aralık 2020’de yayınlanan ve sürekli güncellenen verileri raporlamaya başlayan birinci yayının iki ana odak noktası bulunmaktadır:

Birinci olarak, Berlin polis kayıtlarında yer alan ve 2010 – 2018 yılları arasında meydana gelen “cinsel yönelim ve cinsel kimliğe karşı nefret suçları” ilk defa özel bir şekilde ele alınmıştır. İkinci olarak ise emniyet kayıtlarında görünmez olan ve yalnızca sınırlı bir ölçüde yansıtılan lezbiyen karşıtı şiddet incelenmiştir.

Bu iki odak noktası, Berlin Monitor’un yardımıyla, trans ve homofobik tavır ve ayrımcı tecrübelere dair toplum genelindeki yaygın tutumu ortaya koymanın yanı sıra, üç misafir yazarın “nefret suçu” konsepti ve cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ve lezbiyen karşıtı şiddet arasındaki bağlantılar üzerine yazdıkları makalelerle desteklenmektedir. Aşağıda bu iki konunun ana bulguları özetlenmektedir.

Polis kayıtlarında trans ve homofobik şiddet
Berlin’de meydana gelen trans ve homofobik tavırlar ve ayrımcı tecrübeler
Lezbiyen düşmanı şiddete odaklanmak: Lezbiyen karşıtı şiddeti anlamak
Lezbiyen düşmanı şiddete odaklanmak: Anket sonuçları

Polis kayıtlarında trans ve homofobik şiddet
Berlin’de özellikle yüksek sayıda transfobik ve homofobik şiddet vakası rapor edilmektedir.
Cinsel yönelime ve/veya cinsel kimliğe karşı nefret suçu istatistiklerine göre mağdurların ağırlıklı olarak erkek olduğu, vakaların önemli bir kısmının şiddet içerdiği ve hakaretin en yaygın suç olduğu tespit edilmiştir.
Cinsel yönelim ve/veya cinsel kimliğe karşı nefret suçları genel olarak toplum yapısıyla bağlantılıdır ve bu suçların yalnızca küçük bir kısmı örgütlü siyasi gruplar tarafından işlenmiştir.
Vakaların çoğunlukla görüldüğü yerler Berlin’in Mitte, Tempelhof-Schöneberg ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçeleridir.
Polis tarafından raporlanan transfobik ve homofobik suçlar, sıklıkla akşam dışarı çıkma davranışları ile bağdaşmaktadır.
Şüphelilerin çoğunluğu, dikkat çekici bir şekilde önceden adli kayıtları bulunan erkeklerden oluşmaktadır. Şüphelilerin uyrukları Berlin’in genel nüfus dağılımıyla örtüşmektedir.
Polis kayıtlarına geçen trans ve homofobik şiddet vakalarındaki mağdurlar, çoğunlukla yalnız başlarına olan, faillerini tanımayan genç insanlardır.
Şiddet suçları, genellikle şiddet içermeyen suçlardan daha ender çözülmektedir.
Berlin’de meydana gelen trans ve homofobik tavırlar ve ayrımcı tecrübeler
Cinsel yönelim ve/veya cinsel kimliğe yönelik ayrımcı tecrübeler çok yaygındır.
Lezbiyen düşmanı şiddete odaklanmak: Lezbiyen karşıtı şiddeti anlamak
Homofobiyle ilgili istatistiklerde lezbiyenler daha görünmez haldedir.
Lezbiyenlere karşı şiddet, lezbiyen/kuir kadınlar için çok mühim bir mesele olarak görülmektedir.
Şiddet çoğunlukla kamusal alanlarda meydana gelse de, kişisel alanlarda meydana gelen saldırıların çoğu zaman daha büyük bir suç teşkil ettiği algılanmaktadır.
Diğer ayrımcılık türleriyle olan çapraz bağlar önemli bir rol oynamaktadır.
Pek çok lezbiyen/kuir kadın, kendilerini saldırılardan korumak adına önlem almaktadır. Somut şiddet olayları esnasında olaya dahil olmayan insanların tutumu önemli bir rol oynamaktadır.
Lezbiyen düşmanı şiddete odaklanmak: Anket sonuçları
Görüşme kimlerle gerçekleştirildi?
Ankete katılanların çoğunluğu, son beş yıl içinde lezbiyen karşıtı şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Yaşanan saldırılarda cinsiyetçilik de önemli bir etkendir.
Ankete katılanların büyük çoğunluğu kendilerini saldırılardan korumak için önlemler almaktadır. Ancak yaşanan saldırılar nadiren ihbar edilmektedir.
Olay mahalinde çoğunlukla görgü tanıkları olmasına rağmen tanıklar olaya nadiren müdahale etmektedirler.
Button Scroll to Top
Skip to content